Vi skal have noget at styre efter

Efter jeg noget uventet måtte overtage rådmandsstolen kort efter sommerferien sidste år, har jeg nu haft tid til at finde og finpudse de pejlemærker, som vil være ledetråden i mit virke som rådmand de kommende tre år. 

Pejlemærkerne har følgende overskrifter: 

  • Smukke rammer for det gode liv 
  • Fælles om Udviklingen – et nyt blik på medborgerskab 
  • Bysamfundenes Aarhus 
  • Vi skal alle ud og hjem 
  • Naturen er vores lunger og hjerte 

Pejlemærkerne tager et bredt sigte men kan samles under overskriften ”Vi skal bygge et bedre og smukkere Aarhus”. 

En ambition, som kun kan løftes gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er en dagsorden, som kommer os alle til gode. Ikke alene når vi bevæger os rundt i byen og nyder godt af en velfungerende, smuk by, men også fordi det vil tiltrække mennesker fra store dele af landet, som gerne vil bo og arbejde i vores by. 

Erhvervslivet bidrager i høj grad allerede. Man behøver bare kigge rundt i byen for at se alle de byggeprojekter, der er i gang, og som er med til at ruste  Aarhus til fremtiden som en egentlig storby. 

Men ved det sidste kommunalvalg sendte borgerne et klart signal om, at nogle ting kunne blive bedre, og at vi skulle genoverveje, hvor og hvor tæt vi bygger. Samt at byen er et fælles rum. Som jeg tidligere har sagt i dette nyhedsbrev, så skal byudviklingsprojekter give noget tilbage til byen, men der er også andre ting, vi skal tage hensyn til. 

Vi skal have øget fokus på medborgerskab, så borgerne føler sig taget med på råd og ikke går med følelsen af, at byens udvikling foregår hen over hovedet på dem. 

Vi skal også huske, at Aarhus Kommune ikke kun er selve byen, men også de mange små lokalsamfund, der findes i periferien. Og i takt med den store befolkningstilvækst i byen skal vi også tage hånd om mobiliteten, så vi alle kan komme hurtigt og sikkert frem og tilbage – uanset om vi vælger bilen, cyklen, den kollektive trafik eller bevæger os til fods. 

Nogle vil spærre midtbyen af og andre vil ikke fjerne en eneste p-plads. Jeg anerkender udfordringen, men jeg vil ikke være med til at mobbe bilerne ud af byen, som man i nogen grad har gjort i København. Vi skal prøve at finde en vej midt imellem, hvor man kan nå sit mål effektivt og komfortabelt uanset valg af transportmiddel – og det kan kræve, at nogle vaner skal ændres uden at hverdagen forstyrres. 

Vi skal have en grønnere by og kommune med flere og bedre grønne oaser, torve og pladser, vi skal revitalisere og aktivere dem, vi har, og vi skal skabe nye rekreative områder og trække naturen helt ind i byens rum. Det betyder noget for et menneskes velbefindende, at man oplever naturen i sin hverdag. 

Vil du vide mere om pejlemærkerne, kan du læse om dem her