Vi skal være sammen om at inddrage borgerne tidligt med nye metoder

”Hvorfor er vi ikke blevet spurgt?” og ”hvorfor bliver vi ikke hørt?”. Borgernes inddragelse i byens udvikling fylder ved spisebordet, i medierne og i byrådssalen. Derfor har Teknik og Miljø etableret en afdeling for Medborgerskab og er gået i gang med at udarbejde en ny Aarhusmodel for borgerinddragelse. Den skal sørge for, at aarhusianerne bliver hørt og inddraget. Og her spiller byens udviklere en særlig rolle.

For at give borgerne en stærkere stemme, skal vi have flyttet borgerinddragelsen, så den ligger tidligt.  Borgerne skal med på råd, inden stregerne er sat i projektet, fordi det er her, der er rum til, at borgerne kan blive hørt, og deres input kan blive en del af projektet
Luise Pape, forvaltningschef, Teknik og Miljø

For udviklere betyder det, at borgerne skal med på råd tidligere. Der er ikke lagt op til, at borgerinddragelsesprocessen skal være længere eller trække processen ud, men der er en forventning om, at borgerne inddrages tidligt, og det skal ske i et samarbejde:

Som kommune undersøger vi flere tekniske og planfaglige parametre i den tidlige fase, og de er afgørende for et projekt. Det kan eksempelvis være, at en udvikler har udset sig et område, vi ved, er sårbart i forhold til vores drikkevand, eller der er særlige bevaringsværdier eller kulturmiljøer. Det skal selvfølgelig indgå i den dialog, vi har med borgerne, så de ved, hvilke rammer der er. Netop derfor skal vi snakke om, hvordan vi sammen inddrager borgerne i en udvikling af det pågældende sted og på den måde spille hinanden gode
Eva Møller Sørensen, planchef, Teknik og Miljø

Mod til at afprøve nye metoder

En del af arbejdet med at få inddraget borgerne handler også om at afprøve nye metoder, og de metoder skal udvælges på baggrund af området. Aarhus består af mange forskellige bysamfund, hvor kulturen og borgerne er forskellige. Naturligt kræver det også, at inddragelsesmetoderne er forskellige.

Vi skal tage udgangspunkt i det område, vi befinder os i. I Beder-Malling er den lokale idrætsforening f.eks. meget stærk, så måske de kunne indtænkes i det område? Hvis det er de unge, skal vi måske afprøve nye former for digital inddragelse. Eller måske det lokale menighedsråd har fat i lokalsamfundet. Byens udviklere har en særlig viden om vores by, og de må gerne byde ind med, hvordan vi kan gøre det
Luise Pape, forvaltningschef, Teknik og Miljø

Aarhusmodellen for borgerinddragelse forventes at være klar om halvandet år. Inden da skal flere formater og metoder testes af.