Aarhus scorer højere hos Dansk Byggeri

Med andre ord et hop på 34 pladser.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, er naturligvis glad for fremgangen.

”Vi arbejder hårdt på flere områder for at gøre servicen og forholdene for vores erhvervsliv så gode som muligt, og det er dejligt at se, at indsatserne bærer frugt. Det er utroligt vigtigt for os, at vi har tilfredshed blandt de eksisterende virksomheder, samt at vi kan formå at tiltrække nye, så dette resultat er bare rigtigt godt”, siger han.

Et af områderne, hvor der kan spores fremgang er – som omtalt i en anden artikel i dette nyhedsbrev – på byggesagsbehandlingen, selvom Aarhus stadig ligger i den halvdel, der har de længste sagsbehandlingstider.

”Som en stor kommune med en stor befolkningstæthed er vores byggesager ofte meget komplicerede, og vi kommer derfor aldrig helt i toppen, hvad dette angår. Men jeg har noteret mig, at vi er den kommune blandt de største i Danmark med de samme udfordringer som os, der er placeret højest i den samlede undersøgelse,” siger rådmanden.

Analysen er bygget op af 22 parametre, som alle siger noget om, hvordan det er at drive virksomhed i den enkelte kommune. Derefter er kommunerne inddelt i en samlet rangering fra 1 til 98. De 22 parametre er udpeget indenfor byggesagsbehandling, erhvervsaffald, udbud, kommunale investeringer og udliciteringer af tekniske opgaver, skatter og afgifter, arbejdsmarked og uddannelse.