Høj aktivitet i Byggeri

Der er arbejdet koncentreret ved spisebordene og på hjemmekontorerne hos medarbejderne i Byggeri de seneste måneder. Coronakrisen betød et farvel til de faste rammer på Karen Blixens Boulevard, men det fik ikke medarbejderne ned i kadence. Tværtimod følger de godt med i sagsbehandlingen af de mange sager, der traditionen tro kommer ind i foråret og forsommeren.

 

Vi har vores travleste tid lige nu, og det er derfor afgørende for os, at medarbejderne arbejder så effektivt, som de gør – trods de uvante arbejdsrammer,
siger Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø.

Genåbningen af landet betyder dog også, at flere medarbejdere igen arbejder på kontoret, ligesom der også afholdes flere møder.

”En del møder holder vi dog fortsat via Microsoft Teams. Det har vist sig effektivt, og vi skal fortsat være opmærksomme på smitterisikoen. Derfor prioriteter vi virtuelle møder, når det giver mening,” siger Ann Hamborg.

 

Tunge sager afgøres

I denne tid afgøres flere sager, som har været meget længe undervejs af forskellige årsager. Nu bliver de afgjort, og det påvirker i høj grad opgørelserne over de gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

”Når de sager kommer til en afslutning, indgår de naturligvis i opgørelsen, men de kommer samtidig til lidt at skævvride billedet af, hvad den gennemsnitlige ansøger kan forvente,” mener Ann Hamborg.

For at illustrere sin pointe, viser hun herunder to versioner af graferne for henholdsvis Etagebyggeri – erhverv og Etagebyggeri – bolig. Den øverste graf viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige sager i kategorien, mens grafen nedenunder viser sagsbehandlingstiden for 80 procent af sagerne – altså, det langt de fleste oplever.

”Reelt er det kun fem sager, vi har trukket fra hver kategori, men som man kan se, giver det tydeligt udslag,” siger hun.

Hun understreger dog samtidig, at alle sager tæller med i statistikken, og det ændrer ikke på, at den samlede sagsbehandlingstid skal ned.

”Vi forsøger at tegne så reelt et billede som muligt. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at vi fremover så vidt muligt skal undgå, at sager trækker så meget i langdrag. Det har ingen interesse i. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan konstatere, at flere og flere vælger at få en forhåndsdialog, som netop giver alle muligheder for at få tingene afklaret på forhånd, så processen ikke går i stå undervejs. Det giver samtidig rum til at drøfte projektet, inden der stilles krav til beregninger fra certificerede rådgivere,” siger hun.

Sidste år var der forhåndsdialog i 11,75 procent af sagerne i det første knap halve år. I samme periode i år er tallet 14 procent.

”Det går den rigtige vej, men vi vil gerne anbefale, at endnu flere bruger tilbuddet om forhåndsdialog. Det letter processen betragteligt,” lyder det fra afdelingslederen.