Klar til nye udbud på Aarhus Ø

Bydelen kommer til at indeholde levende byrum, sport- og fritids- faciliteter, en mulig kommende ny midtbyskole, kanaler, havnebassiner og en i første omgang midlertidig bypark på Pier 2. Der er også direkte adgang til Lystbåde-, Fiskeri- og Træskibshavnens autentiske, maritime miljø og forbindelser til midtbyen over kanalernes gang- og cykelbroer til pladsen ved Molsgade og videre ad Mejlgade.

Det nye udviklingsområde omfatter områderne, der ligger tættest på bymidten, og der bliver brug for at skabe bebyggelse, der binder midtbyen og Aarhus Ø bedre sammen.

Et attraktivt område er den såkaldte port til Aarhus Ø, et område der ligger umiddelbart overfor Bestsellers domicil.

Derudover er lagt op til, at området kan udvikles til en mangfoldig by med mange forskellige boligtyper. Oplægget er karréer i fem etages højde mod Kystvejen, som flugter med den eksisterende bebyggelse langs Kystvejen, mens der gives mulighed for højere bebyggelse langs Bernhard Jensens Boulevard.

Skåret i antal kvm.

Da de første streger for det nye område blev tegnet, var det med udsigt til at bygge 160.000 kvm. Overvejelserne om at skabe den bedste kvalitet i området med grønt, opholdsrum osv. for beboere, erhvervsdrivende og besøgende i bydelen har dog skåret det ned til 130.000 kvm.

På området, hvor en kommende midtbyskole med tiden skal bygges, vil der, indtil dette sker, blive etableret en række bevægelses- og sportsfaciliteter.

Byrådet har netop besluttet, at arbejdet med at sende arealer i udbud mv. kan gå i gang. Forud for beslutningen er gået en omfattende inddragelse med bla. flere borgermøder.