Hastigheden skal ned – men der skal også tages hensyn

Kommunen var sidste år medunderskriver på et brev fra landets seks største kommuner til transportministeren. De store kommuner ønsker f.eks. at få mulighed for at skilte med hastighedszoner uden samtidig at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger inden første hastighedsmåling. Det er ikke i dag en mulighed at sætte skiltene op uden, men hvis transportministeren imødekommer ønsket, vil kommunerne få mulighed for at måle alene på skiltenes effekt.

Det vil i praksis betyde, at vi i Aarhus kan undgå at lave vejbump, vejindsnævringer o. lign., hvis bilisterne retter sig efter skiltene med nedsat hastighed. Det kan have betydning for fremkommeligheden for lastbiler og busser.

Aarhus Kommune har nu igen henvendt sig til Transportministeriet og understreget denne pointe. Kommunen ønsker, at der tages hensyn til bustrafikken, som man ikke ønsker bliver generet af alt for mange fartdæmpende foranstaltninger. Hvis det lykkes at få smidigere bestemmelser på området, så det er muligt at opnå lavere hastighed uden fysiske ændringer, så vil det også komme lastbiler til gavn.