Helhedsplan for Hasle C er godt på vej

En mere sammenhængende bydel med stemning og byliv, der er i liga med områder som Trøjborg, Ø-gaderne og Frederiksbjerg – og som er forberedt til en modernisering af den kollektive trafik. Dét er målene med helhedsplanen for Hasle C. Forslaget til helhedsplan har været i offentlig høring i foråret 2021. Her har 30 borgere, foreninger og erhvervsliv indgivet høringssvar med bemærkninger og ønsker til den fremtidige udvikling af området.  

”Vi har nu gennemgået de mange høringssvar og vurderet, om de har givet anledning til ændringer i helhedsplanen. Vi er glade for, at så mange har brugt muligheden for at give deres besyv med til gentænkningen af Hasle. Ikke bare under høringen, men også i det indledende udviklingsarbejde, hvor vi var i tæt dialog med både borgere, fællesråd og erhvervsdrivende. Der er helt naturligt mange holdninger til, hvad der gør en god bydel, og vi gør os umage for at lave en samlet plan, som både tager hensyn til de bestående værdier, men som også giver mulighed for at realisere de potentialer, som Hasle rummer, siger projektleder Heidi Milan Bilenberg fra Plan i Teknik og Miljø. 

Helhedsplanen opstiller de overordnede rammer for den fremtidige udvikling i området. Konkret er visionen at styrke centerområdet med Hasle Torv som hjerte, så området i fremtiden bliver det entydige centrum for bydelen. Derudover er det afgørende, at udviklingen af Bispehaven og Hasle i højere grad tænkes sammen, og at bydelens forskellige kvarterer bliver bundet sammen af stier og gaderum, hvor det er trygt at færdes.  

Teknik og Miljø er ved at lægge sidste hånd på den endelige helhedsplan, som byrådet skal stemme om. Det forventes at ske umiddelbart efter sommerferien.