Lempelser letter sagsbehandlingen

Plan- og boligstyrelsen er nu på vej med en ny vejledning til bygningsreglementet, BR18. Hvis den nye vejledning bliver vedtaget i sin nuværende form, vil den betyde lettelser for byggesagsbehandlingen i blandt andet Aarhus Kommune. Den nye vejledning, som forventes at træde i kraft pr. 30. juni 2021, vil spille ind i forhold til, hvornår der skal bruges certificeret rådgiver. Det gælder både inden for brand og statik.

”Brandklasse 1 bliver udvidet, hvilket betyder, at flere byggerier kan opføres uden brug af certificeret rådgiver, siger afdelingschef i Teknik og Miljø,” Ann Hamborg.

Udvidelsen omfatter blandt andet besøgspavilloner op til 50 kvm, shelters samt små hoteller under 150 kvm og til maksimalt 10 personer (typisk bed & breakfast).

Flere ændringer

De nye vejledninger præciserer, hvordan en række bygninger skal placeres i brandklasserne, og det letter sagsbehandlingen for både bygherrer og Teknik og Miljø.

Det samme gør en række konkrete ændringer i forhold til, hvornår der skal bruges certificeret rådgiver i statik.

”Der er ingen tvivl om, at mange vil se præciseringerne og ændringerne som en kærkommen lettelse i byggesagsbehandlingen. Det får betydning for den samlede sagsbehandlingstid, når man ikke skal omkring en travl, certificeret rådgiver, ligesom man naturligvis også sparer udgiften til denne. Det gør altså sagsbehandlingen mere smidig og billigere,” siger Ann Hamborg.

Den nye vejledning forventes at træde i kraft pr. 30. juni 2021. Du kan læse vejledningerne her: Brug af certificeret rådgiver (brandogkonstruktioner.dk)

Mandet op med succes

Antallet af byggeansøgninger er eksploderet det seneste år, og derfor har Teknik og Miljø rekrutteret flere medarbejdere til byggesagsbehandlingen for at følge med. Det er sket med succes.

”Vi havde forventet en vis indkøringsperiode, som kunne smitte lidt negativt af på vores sagsbehandlingstider, men det er faktisk ikke sket. Vi har sammensat et stærkt hold af medarbejdere, som sammen har arbejdet imponerende hurtigt og dygtigt. Derfor har vi generelt ganske tilfredsstillende sagsbehandlingstider over hele linjen,” siger Ann Hamborg, der takker for den forståelse, der er vist de nye medarbejdere, der er startet i en meget travl periode.

Det er særligt i kategorien Enfamilie- og rækkehuse, Teknik og Miljø har oplevet en stærk stigning i antallet af ansøgninger det seneste år, men også her ligger sagsbehandlingstiden generelt markant under de nationale servicemål.

Inden for etagebyggeri – bolig såvel som erhverv - har sagsbehandlingstiden også ligget under servicemålene i det meste af 2021.