Stadsarkitekten: Dét er ambitionsniveauet for arkitekturen i Aarhus


De gode byggerier bidrager til hele bydelen
 

Anne Mette Boye har netop sat flueben ved sit første halve år som stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Hun har høstet flere erfaringer med udviklerne i byen. 

”Jeg oplever i høj grad, at mange developere har en oprigtig interesse i at løfte vores by, samtidig med at de selvfølgelig også har en økonomisk interesse i deres respektive projekter. Det er balancen mellem de to ting, som gerne skal blive til et samarbejde om det bedst mulige resultat for aarhusianerne. Det er, når det lykkes at holde fokus på bykvalitet, at det bliver rigtig godt,” siger Anne Mette Boye. 

Hvis hun skal give udviklerne et godt råd til fremtidige samarbejder, handler det om at have det brede blik for, hvad ens projekt bidrager med til resten af området. 

”Bygherrer skal være ret omhyggelige med at italesætte, hvad deres byggeri giver tilbage til resten af bydelen – altså se ud over deres eget projekt. Det kan lyde lidt fluffy, men det kan være, hvis man fx har en intention om at skabe noget, som giver nye opholdsrum til beboerne og bydelen, nye funktioner, eller at man inviterer ind i stueetagen, så resten af området også får glæde af det. Ikke mindst at man som bygherre bidrager med noget smukt, som vi kan glædes over," siger hun og fortsætter: 

“Det handler også om at læse stedet, f.eks. i forhold til skala og de eksisterende kvaliteter. At det er den rette højde på bygningerne, så de passer ind, og at man stiller krav til arkitekturen og får nogle dygtige arkitekter til at sætte form på de gode ambitioner, som mange bygherrer har. Og så er det selvfølgelig væsentligt, at vi får tænkt bæredygtighed ind allerede på et tidligt stadie, når vi udvikler ny by,” forklarer Anne Mette Boye. 

Jeg tror, at vi i Aarhus er blevet overrasket over, hvor attraktiv en by vi egentlig er. Aarhus er et godt sted at bygge, og derfor skal vi også turde være en lille smule primadonna og sige, at når vi inviterer bygherrer ind til at udvikle nye områder, så skal vi drømme stort og have høje ambitioner for hele kommunen. Det fortjener vores borgere,
Anne Mette Boye, stadsarkitekt Aarhus Kommune

God arkitektur må ikke blive elitær 

Kvalitet i byens udvikling handler også om at have et varieret udbud af boliger og læse fremtidens behov, uddyber hun.  

”Aarhus er en mangfoldig by, og det skal vores byudvikling også afspejle, så vi skaber gode rammer for alle uanset indkomst. God arkitektur må ikke blive elitær, den skal også komme borgere med lavere indkomster til gode. Den omtanke starter helt i planlægningen, og derfor er det også en opgave, vi er fælles om. Så vi skal bygge godt og samtidig have øje for, at der skal være gode boliger til forskellige indkomstgrupper,” siger Anne Mette Boye. 

Hun nævner flere konkrete projekter, som hun synes er særligt vellykkede. Det gælder bl.a. Gellerups nye knudepunkt Zebra House, Æggepakkeriet ved Godsbanen, AArhus og Lighthouse på Aarhus Ø, og så glæder hun sig til at se transformationen af posthusterminalen i Ankersgade. Hun fremhæver også omdannelsen af Amtssygehuset, der skal danne ramme om en helt ny bydel med fokus på de eksisterende detaljer, nye opholdsmuligheder og lommeparker.  

”Jeg får tit spørgsmål om, hvad smuk arkitektur og et smukt byrum er, og det kræver forskellige svar. For det er vitterligt forskelligt, om vi udvikler bymidten i Aarhus eller oplandsbyerne, Åbyhøj, Frederiksbjerg eller Hjortshøj. Det er ikke min holdning, at vi skal have tilbageskuende arkitektur fremadrettet – slet ikke, vi skal turde give vores bud på nutidens arkitektur, og hvilke behov den skal imødekomme. Samtidig skal vi være dygtige til at læse stedet og landskabet og omsætte de eksisterende kvaliteter, så det bidrager med noget nyt,” fortæller Anne Mette Boye. 

Vi må gerne være lidt primadonna 

Det kommer ikke bag på stadsarkitekten, at byens udvikling er genstand for stor debat blandt borgerne. Tværtimod. Hun vurderer alligevel, at den store interesse for at bygge i Aarhus måske er kommet lidt bag på aarhusianerne.  

”Jeg tror, at vi i Aarhus er blevet overrasket over, hvor attraktiv en by vi egentlig er. Aarhus er et godt sted at bygge, og derfor skal vi også turde være en lille smule primadonna og sige, at når vi inviterer bygherrer ind til at udvikle nye områder, så skal vi drømme stort og have høje ambitioner for hele kommunen. Det fortjener vores borgere,” siger hun. 

Anne Mette Boye står i spidsen for at udvikle den kommende politik for arkitektur og bykvalitet for Aarhus Kommune. Det forventes, at byrådet skal tage stilling til forvaltningens oplæg i det nye år.