Erhvervslivet tager del i debatten om havneudvidelsen

Hvad mener det aarhusianske erhvervsliv og borgerne om udvidelsen af Aarhus Havn? Det har Aarhus Kommune undersøgt på en række temamøder i løbet af juni måned. Her har blandt andre Erhverv Aarhus, Danske Havne, Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Transport Group m.fl. debatteret fordele og ulemper ved havneudvidelsen. Både fortalere for og modstandere af havneudvidelsen har været repræsenteret.

Det var borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K), der i sin tid tog initiativ til temamøderne, som skal bruges til at få uddybet og kvalificeret beslutningsgrundlaget, inden den politiske behandling af sagen.

Vi skal udvide Aarhus Havn, hvis vi skal sikre byens erhvervsliv gode arbejdsbetingelser og konkurrencevilkår. Men vi skal være skarpe på hvad Havnens behov for udvidelse er og hvorfor. Borgmesteren og jeg har ønsket at få skabt en transparent process omkring spørgsmålet om omfanget af en havneudvidelse, som bla. er det vi myndighedsbehandler lige nu, og hvordan vi bedst løser opgaven med inddragelse, og derfor inviterede vi en lang række aktører til debat hvor vi, populært sagt, vender vrangen ud på processen. Jeg er rigtig glad for, at så mange tog imod vores invitation.
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø

Oprindeligt var det planen, at de fire temamøder skulle følges af en borgerkonference på Aarhus Rådhus d. 21. juni, men konferencen er udskudt til efter sommerferien. 

Vi nåede ikke helt i mål med debatten om grundlaget for det konkrete behov for udvidelsen af Aarhus Havn, så vi har besluttet at afholde endnu et temamøde efter sommerferien med netop dét fokus. Når temamødet er afviklet, holder vi en borgerkonference, hvor aarhusianere og interessenter kan give deres mening til kende.
Steen Stavnsbo

Herefter følger endnu fire temamøder og endnu en borgerkonference, hvor uafklarede dilemmaer og spørgsmål debatteres. Det hele samles op og vedlægges indstillingsmaterialet til byrådet, når de forventeligt begynder at behandle sagen inden årets udgang.

Du kan tage del i debatten om havneudvidelsen ved at tilmelde dig borgerkonferencen på den anden side af sommerferien. Hold øje med Facebook-siden ’Vi udvikler Aarhus’, hvor Teknik og Miljø løbende kommunikerer om havneudvidelsen.