Nyt projekt med digital bygningsdata synliggør muligheder for energioptimering

Fra begyndelsen af april har bygningsejere, ingeniører og rådgivere mm. haft mulighed for at dykke ned i en stor mængde data om el- og fjernvarmeforbrug i bygninger i Aarhus Kommune samt data fra BBR, energimærkningsdatabasen og DMI’s vejrstationer. Data er samlet i den såkaldte Bygningshub, der skal bidrage til at fremme den grønne omstilling af bygninger ved at skabe overblik ejendommes forbrug og deraf energioptimeringsmuligheder.

Aarhus Kommune er udvalgt som forsøgskommune, fordi kommunen har indledt et generelt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Vi og Kredsløb stiller en masse data til rådighed for projektet. Vores håb er, at bygningsejere, ingeniører og rådgivere vil bruge data til at sammenligne bygninger og se, om energiforbruget i en konkret ejendom afviger fra andre tilsvarende ejendomme. Den viden kan bruges i energioptimering, og det vil bidrage til at fremme den grønne omstilling.
Rasmus Ry Nielsen, digitaliseringschef

I første omgang er bygningshubben åbnet som en testfacilitet på www.bygningshub.dk.Testfaciliteten skal resten af året bruges til at vurdere fordelene ved etablering af en landsdækkende Bygningshub og give konkrete erfaringer med brugervenlighed og tilgængelighed. Alle projektets erfaringer deles med Kommunernes Landsforening.

Prøv de nye værktøjer og læs mere her.

Fakta om Bygningshub:

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Kredsløb, Energistyrelsen, Energinet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Bygningshubben samler og formidler følgende data:

  • Data fra fjernaflæste målere om el- og varmeforbrug på timebasis.
  • Data fra BBR, herunder bygningernes anvendelse, arealer, fysiske karakteristika, mv.
  • Data fra Energistyrelsens energimærkninger, herunder baggrundsdata for energimærkningerne.
  • Data fra DMI’s vejrstationer om lokale vejrforhold.

Muligheder med Bygningshub:

  • Bygningsejere får adgang til data, der giver et bedre grundlag for at planlægge energieffektiviseringer i bygninger.
  • Virksomheder får et bedre datagrundlag til målrettede tilbud om energieffektivisering af bygninger og til initiativer om fleksibelt forbrug.
  • Myndigheder får et stærkere grundlag for at skabe bedre rammebetingelser for energieffektivisering i offentlige bygninger og samfundet generelt.