Sagsbehandlingstiden fortsætter med at stige

De seneste år er sagsbehandlingstiden blevet bragt ned som følge af en ordning, der gav ekstra penge til byggesagsbehandlingen. Den ordning valgte byrådet ikke at forlænge under årets budgetforhandling, og det betyder færre hænder på byggesagsområdet.

Lige nu oplever vi, at sagerne hober sig op, og desværre går vi ikke lysere tider i møde. Medarbejderne gør, hvad de kan. Men da vi er færre, end vi tidligere har været, kan vi ikke opretholde det serviceniveau, vi har kunnet før.
Ann Hamborg, områdechef for Byggeri

Forhåndsdialog og færdigmelding

Erhvervslivet kan hjælpe egne sager godt på vej i systemet ved at tage en forhåndsdialog om erhvervs- og etageboliger.

Forhåndsdialogen er vigtig, fordi det er her, vi afstemmer byggeriets muligheder og krav til ansøgningen. På den måde bliver sagen og ansøgningen fuldt oplyst og indeholder den information, vi skal bruge. Alt andet lige gør det, at sagen kommer hurtigere igennem systemet - så jeg kan kun opfordre til at tage en forhåndsdialog.
Ann Hamborg

Også efter en byggesag kan man gøre noget. 

Vi vil meget gerne bruge vores ressourcer bedst. Lige nu bruger vi en del tid på at indhente den rette dokumentation, når et byggeri skal færdigmeldes. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis virksomheder og rådgivere husker at indsende dokumentation senest seks uger før ønsket ibrugtagning. Man kan ikke forvente en ibrugtagningstilladelse, hvis man ikke overholder fristen.
Ann Hamborg