Fagligt arkitekturmiljø skal styrkes gennem partnerskaber

 

Aarhus er anerkendt for et stærkt fagligt miljø indenfor arkitektur, byggeri og byudvikling - det ønsker vi at styrke igennem partnerskaber. Uanset om du er en fond, vidensinstitution, forening eller erhverv så kan du tage del i partnerskaberne, hvor vi udvikler forsøgsprojekter og skaber scenarier med en mission om at løfte bykvaliteten. Er du nysgerrig, så læs mere i Politik for Bykvalitet og Arkitektur.

Som organisation kan du være med til at sætte en retning for, hvordan vi udvikler partnerskaber om bykvalitet

Styrk partnerskabet, deltag i debatten omkring udviklingen og kom med dit input – afgiv høringssvar her.