Flere tiltag skal hjælpe erhvervslivet

Vi skal alle udvise hensyn og hjælpe til i en svær tid. Det er særligt de små virksomheder, de handlende og restaurationerne, der kommer til at betale prisen for de tiltag, vi tager for at bremse udbredelsen af Coronavirus. Det skal vi hjælpe med at afbøde så godt som muligt
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Rådmanden har derfor taget initiativ til, at udeserveringsafgiften for cafeer og restauranter bliver ophævet i den kommende tid. Regninger, der allerede er sendt til caféer og restauranter, vil blive krediteret.

Straksbetaling indført

Der bliver også taget hensyn til, at den særlige situation kan få stor økonomisk betydning for kommunens leverandører. Aarhus Kommune har derfor suspenderet de normale betalingsfrister til leverandører på 30 dage og indført straksbetaling. Det betyder, at virksomheder - som ønsker det - straks kan få betaling for de regninger, de har liggende hos kommunen. Det giver virksomheder mulighed for hurtigt at få en bedre likviditet.

Straksbetalingen er en frivillig ordning. Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, skal skrive til betalinger@ba.aarhus.dk

Betalingen af faste leverandøraftaler fortsætter

For at sikre en økonomisk stabilitet hos vores leverandører, fortsætter de faste driftskontrakter de næste 14 dage, og leverandører vil blive betalt som sædvanligt.

Det kan være, at der nogle steder sker ændringer i opgaverne, hvis der er andre opgaver, der giver bedre mening. For eksempel kan det være, at en hovedrengøring i køkkenet prioriteres fremfor den normale rengøring. Leverandører vil blive kontaktet, hvis der er behov for ændringer i aftalen.

Flere aftaler fortsætter uden ændringer. Kommunens udearealer stadig vedligeholdes, ligesom tøj og linned fra plejehjem og bosteder også skal vaskes. Det vil også være muligt for håndværkere at komme til arealerne.

Tilbudsgivere får længere tid

På alle kommende udbud vil der også blive lagt vægt på, at tilbudsgiverne får så rigelig tid som nødvendigt for at kunne afgive gennemarbejdede tilbud. Ved alle igangværende udbudsprocesser vil en evt. forlængelse af fristerne bero på en konkret vurdering.

Teknik og Miljø vil løbende se på, om der er andre områder, hvor det er muligt at hjælpe kommunens virksomheder i denne særlige situation.