Kommunale investeringer skal hjælpe byggefagene

Allerede på næste møde på mandag vil Magistraten i Aarhus behandle en indstilling om en aktiv erhvervsindsats, der skal bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af Corona-virus for byens virksomheder. 

Bag initiativet står en samlet Magistrat. 

Indstillingen vil lægge op til at fremrykke kommunale investeringer i vedligeholdelse, renovering samt bygge og anlæg, så dele af aktiviteten i de private virksomheder kan sikres gennem nybyggeri, tilpasninger og renoveringer af kommunale bygninger.  

Omfanget vil omfatte alt fra decideret nybyggeri til mindre opgaver som nye skoletoiletter, renovering, ombygning eller byggeri af en ny børnehave.  

Samtidig vil sagsbehandling af byggesager fortsætte, og der vil lokalt være teknisk personale til at lukke håndværkere ind, og byggepladserne vil være åbne. Alt sammen mens der vil blive taget hensyn til de generelle forholdsregler, som myndighederne har udstukket for at håndtere Corona-virus bedst muligt.