Konference om det byggede miljø satte fokus på det gode og effektive samarbejde

Under overskriften ’Sammen om den gode by’ åbnede Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, fredag d. 23. august dørene til Erhvervskonferencen 2019.

Sammen med knap 100 af de væsentligste aarhusianske byudviklere blev der sat fokus på tre overordnede temaer; god service, mere samarbejde og mindre bureaukrati.

”Byplanlægning og byggesagsbehandling er meget store og komplekse opgaver, som vi i Teknik og Miljø stræber efter at løfte så godt som muligt. På den ene side skal vi sikre os, at det lokale demokrati har mulighed for at styre, hvordan byen udvikler sig, og på den anden side bliver det forventet af os, at vores myndighedsbehandling og samarbejde med byudviklerne er helt i top. Det kræver en fælles dialog om byens udvikling og Teknik og Miljøs service, som jeg gerne vil styrke med en helt ny årlig konference for de virksomheder i byen, som beskæftiger sig med byudvikling,”
sagde Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø om baggrunden for arrangementet.

En konference med udsigt

Deltagerne blev først placeret i det store auditorium i Teknik og Miljøs nye hus ”Blixens” på Karen Blixens Boulevard 7 i Gellerup. I auditoriet var der oplæg fra rådmanden samt chef i Arealudvikling og Almene Boliger Bente Lykke Sørensen, chef i Plan, Byggeri og Miljø Luise Pape Rydahl og Mobilitets og Anlægschef Trine Buus Karlsen, der hver især præsenterede deres afdelinger og ønsker for fremtiden.

Herefter blev deltagerne ført fra stueplanen op til Blixens Roof Top på 6. etage, hvor der er udsigt ud over Brabrand Ådal og den hastigt udviklende bydel Gellerup.

Deltagerne blev inddelt i forskellige workshops over emner som mobilitet, byudvikling og arealudvikling.

”Jeg glæder mig først og fremmest over det store fremmøde og den smittende entusiasme, som deltagerne er gået til opgaven med i dag. Det har virkelig været dejligt at se interessen for dialog i de fem forskellige workshops, og jeg lagde specielt mærke til, hvordan der blev gået til den omkring emnet Mobilitet frem mod 2050,” sagde Bünyamin Simsek, da dagen nærmede sig sin afslutning.

Det er allerede besluttet, at Erhvervskonferencen vender tilbage i 2020 og ifølge initiativtageren, kunne programmet godt komme til at ligne det fra i år.

”Programmet kan jo næsten bygge på de samme temaer som i år. Der er så meget fart på udviklingen i Aarhus, at vi om et år sagtens kan gentage diskussionerne om fx mobilitet og byudvikling. Hvis vi bliver ved med at udvikle og bygge på det gode samarbejde, er jeg også sikker på, at vi ender med at få skabt de bedste løsninger for kommunen fremadrettet,” lyder det fra rådmanden.