Lettere at navigere med lokalplaner

Udover at gøre selve ansøgningsproceduren mere transparent er målet med vejledningen også at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid. En bygherre vil fremover få tydeliggjort tidligt i processen, hvilke oplysninger, der skal ledsage en ansøgning, så man undgår unødvendig lang korrespondance for at få de nødvendige facts på bordet.

Fremover placeres lokalplaner i tre kategorier, alt efter hvor komplicerede de er, og omfanget af offentlig interesse. På den måde kan de lokalplaner, som har mindre central placering og mindre bevågenhed fra offentligheden, blive behandlet hurtigere, idet man kan spare en eller to behandlinger i byrådet. 

Men vi skal stadig sikre borgerinddragelse og den nødvendige politiske proces i de mere komplicerede lokalplaner. Samtidig arbejdes der på at skabe klarhed over forventninger og tidsplaner og endnu mere strømlinede arbejdsgange for bygherrer og medarbejdere i kommunen, med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden til under et år.

Den indledende dialog – altså inden selve sagsbehandlingen af en lokalplan – er allerede blevet speedet op. Processen bliver nu klaret væsentlig hurtigere end tidligere, så det maksimalt tager fem-seks uger.

Andre tiltag skal også gøre det lettere for udviklere og konsulenter at finde rundt i lokalplaner. Med systemet DK Plan kan man skabe sig overblikket digitalt.

Flere andre kommuner bruger allerede procesværktøjet og nu kommer det også til Aarhus. Værktøjet vil indeholde alle lokalplaner digitalt, og man kan som konsulent fremover skrive direkte ind i systemet.

DK Plan vil både indeholde en bedre information til offentligheden via tilgængelighed af information omkring igangværende plansager, og det vil samtidig være et system til produktion af lokalplaner, hvor vi kan have overblik over tidsplaner og leverancer og bruge det som et egentligt fælles produktionsmiljø.

Planafdelingen vil invitere til et møde for interesserede, hvor der bliver fortalt om mulighederne i det nye planværktøj.

Læs folderen om lokalplanprocessen i Aarhus Kommune her

Læs mere om Aarhus Kommunes 360-gradersværktøj her