Ny vision skal sikre mobiliteten 30 år frem

Det første jeg vil fortælle lidt om, er mobiliteten i Aarhus, som ligger mig meget på sinde:

Vi elsker vores by, og vi er stolte af at være Vestdanmarks økonomiske lokomotiv. Ingen tvivl om det! Men vækst kan også blive en hæmsko, hvis ikke vi udviser rettidig omhu.

Aarhus er i voldsom vækst. Frem til 2050 bliver vi 110.000 flere borgere i kommunen, og vores nabokommuner og -byer langs hele det østjyske bybånd vokser og vækster også. Men vi ender med at drukne i vores egen succes, hvis vi bare ser på uden at handle.

For med flere borgere, flere virksomheder og flere arbejds- og studiepladser følger et behov for at forbedre mobiliteten. Hvis ikke væksten skal bremses af, at vi bruger tid på at sidde i kø i vores biler, busser eller lignende, så er vi nødt til at investere i en robust trafikal infrastruktur, der kan holde til presset de næste 30 år.

Derfor har jeg for nylig fremlagt visionen ”Mobilitet frem mod 2050” – som også er et oplæg til debat – der skitserer, hvordan vi sikrer, at vi ikke sander til i trafikken de kommende år. Og det er ingen hemmelighed, at det også er dyrt at vækste så kraftigt. Jeg har fremlagt løsningsforslag for i alt 16 mia. kroner. Det lyder af – og er så sandelig også - utrolig mange penge, når vi samtidig også skal sørge for daginstitutioner, skoler, beskæftigelse, ordentlige sociale forhold, ældreboliger mv. til de mange nye borgere. Og derfor er oplægget også ledsaget af et anlægskatalog, der skal gøre det muligt at diskutere og prioritere de nødvendige investeringer. For selvfølgelig bliver der ikke råd til alt, men mange af de anførte anlæg bør gennemføres, og det vil være en værdifuld investering i fremtiden.

Og jeg er meget tilfreds med, at mit forslag er blevet hørt i byrådet. Allerede ved det seneste budgetforlig er der sat penge af, så vi kan komme i gang med forundersøgelserne af en række af de konkrete tiltag, som er nødvendige for at holde byen åben og tilgængelig. I en anden artikel om fremkommelighed i dette nyhedsbrev er det muligt at læse mere om, hvilke projekter der er tale om.

Ikke mindst kommunens erhvervsliv er en vigtig samspiller i den forbindelse. Virksomhederne mister penge og tid i trafikken, der kun vil blive endnu tættere i fremtiden. Det er i høj grad erhvervslivet, der driver væksten, og vi politikere har brug for en dialog om, hvordan vi bedst prioriterer indsatsen og pengene, og hvor de skal bruges.

Når prognoserne f.eks. siger, at Ringgaden og Ringvejen skal have plads til 25 procent flere biler i morgentrafikken i løbet af de næste 15 år, så kan vi ikke bare sidde på hænderne og vente på at ny teknologi eller lignende skal redde os.

Vi skal handle, og det skal være lige nu. Det håber jeg, byens erhvervsliv vil være med til at bakke op om og indgå i en konstruktiv dialog om. Så skal vi nok i fællesskab sørge for, at Aarhus bliver ved med at blomstre!

Bünyamin Simsek