Særtransporter får lettere adgang til Havnen

Teknik og Miljø arbejder resten af efteråret på at skabe bedre plads for særtransporter 13 forskellige steder fra Solbjerg til Aarhus C.

Det største projekt er en ny rampe, som skal forbinde Marselis Boulevard med Østhavnsvej. Rampen bliver udelukkende tilgængelig for særtransporter og bliver etableret efter ønske fra Aarhus Havn.

”Vi er naturligvis glade for, at vi kan imødekomme Havnens ønske, og at det igen bliver muligt for de helt store særtransporter at komme til og fra Havnen,”
siger Magnus Vilstrup, projektleder hos Teknik og Miljø.

De øvrige 12 projekter er centreret omkring lyskryds, hvor småjusteringer som flytninger af master og etablering af overkørbare arealer skal give mere plads, så særtransporterne kan bevæge sig ubesværet igennem.

Dette kort viser hele ruten for særtransporter, og hvor de forskellige tiltag bliver udført.