Trafikken kan sande til i Aarhus i 2035

F.eks. siger de nye prognoser, at Ringgaden og Ringvejen skal have plads til 25 procent flere biler i morgentrafikken de kommende 15 år.

Trafikken vil simpelthen sande til. Årsagen er den voldsomme befolkningstilvækst, der betyder, at vi i 2050 vil være 110.000 flere borgere i Aarhus Kommune. Det svarer til, at hele Aalborg by flytter til Aarhus Kommune. Men vel at mærke uden at infrastrukturen flytter med.

Derfor har rådmand Bünyamin Simsek med sit oplæg ”Mobilitet frem mod 2050”fremlagt forslag til massive investeringer i den trafikale infrastruktur. Der er tale om projekter for 9,2 milliarder kr. over de næste 10 år. Frem til 2050 foreslår rådmanden projekter til en pris af i alt 16 milliarder kr., der skal sikre, at trafikken også glider til den tid.

Udover en udbygning af det århusianske vejsystem, er der forslag om nye letbane/BRT-etaper og en kraftig udbygning af kommunens cykelstier.

Byens virksomheder lider allerede i dag under lang transporttid, og mange ansatte, der har brug for deres bil for at udføre deres arbejde, bruger værdifuld tid på landevejen. Derfor understreger rådmanden, at investering i fremkommelighed er en afgørende faktor, hvis ikke væksten i kommunen skal bremses. Erhvervslivet har brug for en effektiv mobilitet for at kunne sikre en god indtjening og tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Eksempler på investeringer fra ”Mobilitet frem mod 2050 - Anlægskatalog”:

  • Ramper ved Ravnsbjergvej (projekt 1) Ca. 153 mio. kr.
  • Udvidelse af Ringvejen til 6 spor, to spor er til BRT (projekt 18) Ca. 420 mio. kr.
  • Udvidelse af Genvejen fra 2 til 4 spor (projekt 10) Ca. 145 mio. kr.
  • Niveaufri krydsning Ringvejen/Silkeborgvej (projekt 22) Ca. 300 mio. kr.
  • Døgnbemandet trafikcentral (projekt 34) Ca. 81 mio. kr.
  • Udbygning af cykelforbindelser til oplandsbyer (projekt 52) Ca. 100 mio. kr.

Læs mere her: ”Mobilitet frem mod 2050” og ”Anlægskatalog”

Ved det for nylig indgåede budgetforlig er partierne blevet enige om at investere 27 millioner kroner i intelligente trafiksignaler som de indledende skridt til en egentlig trafikcentral i Aarhus, hvor trafikken kan styres effektivt rundt i byen fra minut til minut.

Forligspartierne har også bevilget penge til forundersøgelser af flere konkrete udbygningsprojekter, der skal sikre  fremkommeligheden rundt om byen. Det drejer sig om fem millioner kroner til en analyse af, hvordan Ringvejen kan blive opgraderet til at håndtere mere kollektiv trafik og flere biler.

Partierne har også anvist to millioner kroner til at finde en løsning på, hvordan der kan skabes mere plads til trafikanter i krydset mellem Ringgaden og Søren Frichs Vej samt to millioner kroner til undersøge mulighederne for at lave minirutebilstationer uden for bymidten, der vil lette presset af bustrafik i Midtbyen.

Hertil kommer et generelt løft af den kollektive trafik med et bidrag på 10 millioner kroner om året til mere buskørsel i omegnsbyerne. 

Endelig har byrådet afsat de første 8,6 millioner kroner til at udvide Torshøjvej fra to til fire spor. Torshøjvej skal fra 2022 forbinde den nye Bering-Bedervej med Aarhus Syd Motorvejen. Projektet skal laves sammen med Vejdirektoratet, og forventes at koste Aarhus Kommune i alt 12-14 millioner kroner.