Fleksibilitet er til gavn for virksomheder og byliv

Det er ikke nyt, at der almindeligvis kommer noget godt ud af det, når erhvervslivet og det offentlige arbejder sammen om at løfte en given opgave. Men det kan måske lyde lidt specielt, at et samarbejde også kan være med til at skabe et bedre byliv.

Som beskrevet i en anden artikel i dette nyhedsbrev, så har udviklingen på Aarhus Ø med stor tydelighed vist, hvor stor en værdi det også kan have at være fleksibel og samarbejde tæt, når man ønsker at fremme en udvikling, der også sørger for, at hele bydele ikke ligger øde hen udenfor almindelig arbejdstid.

Liv i gaden kræver naturligvis, at der er forretninger, restaurationer og/eller fritidsaktiviteter, der lokker folk til, men det kommer ikke af sig selv.

Og når jeg i den forbindelse snakker samarbejde, så er det klart, at initiativet skal komme fra os i kommunen, fordi det er os, der skaber de rammer, som erhvervslivet har vist sig mere end villige til at udfylde. Faktisk så viser det sig, at der i dag er meget stor efterspørgsel fra virksomheder om at etablere sig i området.

Eksemplet viser, at vi – mens vi tegner streger til nye byudviklingsområder – sideløbende skal tage snakken med erhvervslivet om, hvad der er af ønsker til rammer, som kan understøtte et godt byliv. Det er noget, vi i Teknik og Miljø øver os på, og jeg er sikker på, at vi med et øget fokus kan blive endnu bedre til det i årene fremover.