”Vi kan ikke levere mere byliv uden at have erhvervet med”

Den blandede by er over årene blevet idealet for udviklingen af Aarhus. Den såkaldte segregerede by med separate områder til bolig, uddannelse, erhverv og lidt kulturliv drysset indimellem er under opløsning. I stedet arbejder Teknik og Miljø i højere grad med at udvikle byområder, hvor de forskellige bylivsfunktioner bruges aktivt til at skabe liv og gode nærmiljøer.

Vi arbejder strategisk med at sikre, at vi ikke får sovebyer, der er døde fra kl. 8 til 16, når alle er på arbejde. Eller erhvervsområder, hvor livet dør ud efter kl. 17.  Der er vi dybt afhængige af erhvervet, fordi vi kan ikke fremme det byliv, vi ønsker, hvis ikke vi har erhvervet med os. Mange steder har de lokale tilbud, indkøbssteder og fritidsaktiviteter overtaget funktionen fra det gamle forsamlingshus eller fælleshus, så virksomhederne er en enorm generator for dét byliv, vi gerne vil give tilbage til aarhusianerne,
Michael Tolstrup, afdelingsleder i Bystrategi.

Han peger bl.a. på Aarhus Ø som et godt eksempel på, hvordan erhvervslivet har været løftestang for en mere levende og spændende bydel. Her startede man med at etablere boliger, men havde sværere ved at få butikker og arbejdspladser med.

”Området manglede i begyndelsen nogle af de bylivsfunktioner, som gør et område attraktivt. Så vi gennemførte, hvad man kunne kalde et grundlæggende turn around med Bassin 7 og Pakhusene, hvor vi sammen med en række developere og investorer gentænkte planlægningen derude. Det startede i det små, og nu er der restauranter - også i Michelinklassen – der er masser af arbejdspladser, og området er blevet udflugtssted for mange aarhusianere. Føtex Food er også på vej i Nicolinehus, og vi oplever nu en enorm stor efterspørgsel fra virksomheder på at komme derud. Det er et helt andet pulserende liv, der er kommet end for bare fem år siden, ” siger Michael Tolstrup.

Kommunen skal gå forrest

Udviklingen kommer ikke af sig selv, og det er ikke en naturlov, at den ene virksomhed trækker den næste med sig, forklarer Michael Tolstrup. Han understreger, at det er kommunens opgave at sikre gode rammebetingelser for virksomhederne i hele Aarhus Kommune.

Mange har helt naturligt brug for at se, at kommunen går forrest og laver nogle placeringer, der signalerer, at det her er et område, vi satser på og udvikler strategisk. Det kan være placering af skoler, mulighed for fritidsaktiviteter, letbanestop osv. Så vi skal gøre de rigtige ting for at skabe rammebetingelserne for virksomhedernes vækst. Udfordringen er det klassiske ”hønen og ægget-dilemma”, for erhvervet vil selvfølgelig kigge efter, hvor stort kundegrundlaget er, for at vurdere, hvornår de er klar til at flytte ind. Så en af øvelserne er også at holde de rigtige arealer tilbage til den udvikling, vi gerne vil understøtte,
Michael Tolstrup.

Det er kommuneplanen, der er den overordnede strategiske ramme for en videre udvikling af Aarhus. Planen vedtages af byrådet i starten af en ny byrådsperiode og gælder de følgende fire år. Michael Tolstrup og medarbejderne i Bystrategi prioriterer en løbende markedsdialog for at sikre, at tiden ikke overhaler dem indenom, så de kommer på bagkant med efterspørgslen på arealer.

”Vi kan ikke forudse adfærdsmønstre, nethandel og den slags ting på flere års basis, så på den måde er det enormt svært, når vi sidder og tegner stregerne på papiret. Der er vi bare nødt til at være kommercielt tænkende, og derfor har vi en meget tæt dialog med markedet, så vi løbende kan afkode, hvad behovet er, ” siger han.

Klar, når virksomhederne banker på

Michael Tolstrup forklarer, at kommunen har gode muligheder for at sadle om og imødekomme virksomheders ønsker, når de understøtter byrådets visioner.

I den nye temaplan for erhvervsarealer, som er et tillæg til kommuneplanen, vedtog byrådet bl.a. en handlingsplan, der gør det muligt at ændre planerne hurtigere, hvis der opstår problemer med at finde plads til strategisk vigtige virksomheder. Læs mere i denne nyhed.

Vi tilstræber at have arealer til rådighed og at kunne omdanne dem, hvis der er behov for det. Det kræver selvfølgelig ofte nogle politiske beslutninger, men jeg oplever, at der generelt er lydhørhed, når ønskerne understøtter de politiske ønsker for byens udvikling,
Michael Tolstrup.

Fokus på en bedre service

Teknik og Miljø har et godt og tæt samarbejde med Business Aarhus, der er mange virksomheders indgang til Aarhus Kommune. Så når Michael Tolstrup skal pege på, hvor Teknik og Miljø kan levere en endnu bedre service, handler det i høj grad om det interne samarbejde. Det er bl.a. i overgangene mellem forskellige afdelinger, at udfordringerne kan opstå. 

”Det kan være en længere proces og med mange aktører, fra en virksomhed første gang ringer til Business Aarhus, til vi er klar til at pege på nogle attraktive arealer, til det bliver en lokalplansag, og til at et byggeri kan gå i gang. Der er nogle risici dér, som vi skal samarbejde om at undgå, så vi tager godt imod virksomhederne og yder en hurtig sagsbehandling. Hvis vi gerne vil have den blandede by, kræver det også, at vi har en taskforce eller et beredskab, når virksomhederne står der, så vi er fuldstændig klar med nogle attraktive placeringsmuligheder og et kommunalt apparat, der kan levere en ordentlig sagsbehandling, ” slutter Michael Tolstrup.