Hvordan skal Aarhus udvikle sig i fremtiden?

Byrådet skal i foråret drøfte udkast til Planstrategi 2023. Det er her, byrådet tager de langsigtede briller på og sætter rammerne for, hvordan kommunen fysisk skal udvikle sig i fremtiden.

Som del af arbejdet med afholder vi en række debatarrangementer, hvor erhvervslivet og aarhusianerne kan tage del i debatten.

Mødet planlagt til 16. november er udskudt, da det lå samtidig med Erhverv Aarhus' generalforsamling. Nyt tidspunkt meldes ud så snart som muligt.