Nye vinder Byplanprisen 2022

Nye er et skoleeksempel for byudvikling. Samarbejdet mellem aktørerne i udviklingen af den grønne by; Aarhus Kommune, Aarhus vand og Tækker Group, har været så godt, at det tidligere på måneden fik Byplanprisen 2022. 

Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Tækker Group vinder prisen for forbilledligt, innovativt og visionært samarbejde og for at skabe Nye med fællesskabet i centrum. Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang, glæder sig naturligvis over prisen – især fordi den går til et udviklingsprojekt i oplandet. 

"Nye er et fantastisk eksempel på, hvordan vi byudvikler i oplandet med udgangspunkt i naturen. I tæt samarbejde med Aarhus Vand og Tækker Group er vi lykkedes med at skabe et bæredygtigt samfund med biodiversitet og særligt stort fokus på genanvendelse og fællesskab. Det er jeg enormt stolt af,” siger rådmanden. 

Han ønsker, at fremtidig byudvikling i Aarhus skal være inspireret af Nye, hvor udviklingen er sket i samspil med omgivelserne og den eksisterende natur. 

De øvrige nominerede til Byplanprisen 2022 var Tønder Kommune for Tøndermarksinitiativet og byomdannelser i Højer samt Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C. 


Byplanmøde 2023 i Aarhus
 

Byplanprisen blev uddelt af Dansk Byplanlaboratorium ved årets byplanmøde, hvor værterne i år var Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Stadt Flensburg.  

På mødet overtog Aarhus Kommune værtsstafetten, og bystrategiskchef i Teknik og Miljø, Bente Lykke, er nu i gang med forberedelserne til byplanmødet 2023. 

”Det er helt fantastisk, at byplanmødet i 2023 skal afholdes i Aarhus. Vi glæder os enormt meget til at vise hele kommunen frem fra midtby til opland. Aarhus Kommune er særlig, fordi vi spænder så bredt. Vi rummer som kommune både de små landsbysamfund, forstadsbyerne og den tætte storby, som blandt andet inkluderer nedslidte erhvervsområder under udvikling til ny by og omdannelse af udsatte boligområder til attraktive bydele. Det, sammen med store landbrugsområder, kyststrækninger og særegne naturområder, gør Aarhus’ profil helt unik. Derfor synes vi også, at vi har utrolig meget at bringe til bordet i det kommende samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium omkring næste års byplanmøde,” siger Bente Lykke. 

Tilmelding til Byplanmødet 2023 kan ske via Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside, www.byplanlab.dk, til foråret. 

Om Nye – En levende by i balance 

Nye bliver skabt ud fra et stærkt ønske om at tænke og leve anderledes på en grøn og bæredygtig måde. De første boliger i Nye blev igangsat efter mere end 10 års planlægning i sommeren 2017, og de første beboere flyttede ind i 2018. Ved fuld udbygning har Nye en kapacitet på 15.000-20.000 indbyggere. 

Om Byplansprisen  

Byplansprisen er hvert år siden 1996 blevet tildelt en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer. I 2022 er prisen uddelt med særligt fokus på, hvordan partnerskaber mellem relevante myndigheder, private aktører, forsyningsselskaber og borgerinitiativer mm. fungerer i praksis.