Udsigt til korte sagsbehandlingstider i den allernærmeste fremtid

Sagsbehandlingstiderne er blevet længere og længere i 2022. Det skyldes, at politikerne under budgetforlig 2022 valgte ikke at forlænge en ordning, der gav byggesagsbehandlingen flere penge.

I september skrev Aarhus Byråd så under på budgetforlig 2023 og afsatte 8,5 mio. kr. til byggesagsbehandlingen.

”Der er ingen tvivl om, at pengene falder på et tørt sted. Det er helt afgørende, at vi har en god byggesagsafdeling, der har tid og ressourcer til at løfte den store efterspørgsel, der er på at udvikle vores kommune. Derfor er jeg også glad for, at vi har valgt at prioritere byggesagsbehandlingen, så vi kan levere en god og effektiv service,” siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

Og ansøgerne skal ikke vente længe, før de igen får en god og effektiv service.

”Ansøgerne vil opleve en forandring – hvis ikke med det samme – så meget snart. Vi er i gang med at ansætte ekstra medarbejdere, som gør, at vi hurtigt er med igen og kan nedbringe sagsbehandlingstiderne,” lyder det fra Ann Hamborg, områdechef, Byggeri.

Ansøgerne kan også være med til at forkorte sagsbehandlingstiden.

”I takt med at behandlingstiderne er blevet længere, har vi desværre set, at nogle vælger at springe over forhåndsdialogen. Men netop forhåndsdialogen er en forudsætning for, at ens sag har en kort behandlingstid, da det er her, vi sikrer, at sagen er fuldt oplyst og har den nødvendige information,” opfordrer Ann Hamborg.  

Statistikken lader vente på sig

Selvom ansøgerne hurtigt vil opleve en forandring, går der længe, inden det slår igennem på statistikken af sagsbehandlingstiderne. De bliver nemlig først gjort op, når en sag afsluttes. Nogle sager kan tage flere år at behandle, og derfor vil der også gå lang tid, inden man kan se, de ekstra ressourcer slår igennem på sagsbehandlingstiderne.