Rådmandssekretariatet bistår rådmand og direktør i den politiske og administrative ledelse. Rådmandssekretariatet er med i koordinering og udvikling af opgaver på tværs af organisationen i Teknik og Miljø samt i samspillet med samarbejdsparter uden for Teknik og Miljø.

Vores konkrete opgaver er blandt andet:

  • Sekretæropgaver for rådmand, direktør og Teknisk Udvalg.
  • Rådgivning af rådmand og direktør.
  • Kvalitetssikring og koordination af sager til rådmanden.
  • Koordinering af interne mødeforaer.
  • Post og journalisering.
  • Juridisk rådgivning til andre dele af Teknik og Miljø.
  • Ledelse af eller deltagelse i udviklingsprojekter, arbejdsgrupper med videre.
  • HR-team der løser opgaver omkring personaleforhold og økonomistyring

Jakob Ljungberg er chef for Rådmandssekretariatet