Rådmandssekretariatet bistår rådmand, direktør og direktion i den politiske og administrative ledelse af Teknik og Miljø. Det handler om opgaver fra udarbejdelse af vision og mission for Teknik og Miljø til konkret sagsbehandling af politiske sager og henvendelser til rådmanden. Rådmandssekretariatet er desuden med i koordinering og udvikling af opgaver på tværs af organisationen i Teknik og Miljø samt i samspillet med samarbejdspartnere uden for Teknik og Miljø.

Vores konkrete opgaver er blandt andet:

  • Politisk og administrativ rådgivning af rådmand og direktør
  • Sekretariatsbistand til rådmand og direktør
  • Sekretariat for rådmandsmøder, direktionsmøder og Hoved MED-udvalget
  • Udarbejdelse, kvalitetssikring og koordinering af indstillinger, budgetforslag, høringssvar mv.
  • Sekretariatsfunktion for og koordinering af interne faste og midlertidige projekt- og mødefora
  • Projektledelse af rådmands- og direktørudpegede projekter
  • Koordinering af strategiske tværgående organisatoriske tiltag i Teknik og Miljø
  • Organisationsudvikling, f.eks. trivselsmålinger, lederudvikling m.v.
  • Juridisk rådgivning

Jakob Ljungberg er chef for Rådmandssekretariatet