De nordiske venskabsbyer

Aarhus har siden 1946 haft officielle venskabsbyaftaler med de næststørste byer i Norge (Bergen), Sverige (Göteborg) og Finland (Turku/Åbo).

De fire nordiske venskabsbyer mødes hvert andet år til et venskabsbyseminar, hvor der sættes fokus på fælles problemstillinger byerne imellem indenfor politik og erhvervs- og byudvikling, velfærdsteknologi, ligestilling m.v. Bl.a. har Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling samarbejde med de nordiske venskabsbyer.

Grønland

Siden først i 1960’erne har Aarhus haft venskabsbyaftale med Qaqortoq/Julianehåb (Kujalleg) i Grønland.

Tyskland

Aarhus har siden 1964 haft venskabsbyforbindelser med Rostock, som var den vigtigste havneby i det daværende Østtyskland (DDR). Aarhus har bl.a. besøgt Rostock i forbindelse med byens årlige regatta. 

I 2019 underskrev Aarhus og Kiel en partnerskabsaftale. med ti konkrete emner, der samarbejdes om.

Harbin, Kina

I 1984 underskrev Aarhus en venskabsby- og erhvervsmæssig samarbejdsaftale med Harbin, som er provishovedstad i Heillongjiang-provinsen i det nordøstlige Kina. Aftalen kom i stand efter ønske fra udenrigsministerierne i både Beijing og København, samt efter tilskyndelse fra flere østjyske virksomheder.

Fra januar 2010-2021 foregik et intensivt samarbejde inden for især energi- og miljøområdet med involvering af en række danske og kinesiske virksomheder.

Siden 2021 har samarbejdet dog været begrænset.