Gå til sidens indhold
 

Om Aarhus Stadsarkiv

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Midtbyen. Stadsarkivet blev etableret i 2011.

Formålet med Aarhus Stadsarkiv er: 

 

-   at indsamle dokumentation om Aarhus’ historie fra borgere og kommunale myndigheder.

 

-    at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål.

 

-    at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

 

-    at koordinere de kommunale myndigheders arkivdannelse gennem formandskab for kommunens interne arkivudvalg.

 

-    at deltage i kulturarvsarbejdet i Aarhus gennem samarbejde med lokalarkiver, museer, vidensinstitutioner, folkeoplysningen og den kommunale forvaltning.

  

Vores mission – hvad drømmer vi om at fremkalde på langt sigt?

Aarhus Stadsarkivs mission er at give borgerne i Aarhus faciliteter til refleksion over fortiden og fortidens rolle for nutiden og på kritisk grundlag skabe medejerskab til byen og understøtte byens brand.

  

Vores vision – hvad er vores fremtidige, konkrete idealtilstand?

Aarhus Stadsarkiv er en organisation, der på grundlag af anerkendte arkivpraksisser og innovative digitale teknikker bevarer og formidler historien som en moderne, inkluderende informationsvirksomhed.

  

Informationsstrategi

Vi arbejder efter en målsætning om, at information er vores mest dyrebare ressource. Vi mener, at informationer så vidt muligt skal være frie. Vi mener, at det, vi ved, skal borgerne også vide. Derfor arbejder vi gerne med åbne data, frie licenser, wikier og digital formidling.

  

Vedtægter

Vi arbejder på grundlag af vedtægter, som Aarhus Byråd har vedtaget i juni 2013.

 

Faglige medlemskaber

Stadsarkivet er medlem af Organisationen Danske Arkiver, og vi er repræsenteret i Lokalarkivudvalget for Aarhus. Vi er mødeledere for det interne kommunale arkivudvalg. Vi er repræsenteret i faglige organisationer og selskaber som Kulturmiljørådet for Aarhus Kommune, Historisk Samfund for Århus Stift, Foreningen for Bykultur, Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komite for Byhistorie, Århundredets Festival, tidsskriftet Kulturstudier, ODA’s e-arkiveringsnetværk, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling m.fl.

 

Baggrund for oprettelse

 

Stadsarkivet blev oprettet på grundlag af en analyse af arkivforholdene i Aarhus Kommune efter en forudgående undersøgelse af arkiverne i sammenlignelige byer mv. Læs rapporter og analyser nedenfor. 

 

Aarhus Stadsarkiv hører under Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. 

 

Læs mere om organisationen her (åbner i nyt vindue)

 
 

Opdateret: 16.11.2016

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Aarhus Stadsarkiv

Telefon: +45 89 40 48 00 / 41 85 65 45

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code