Gå til sidens indhold

Skoleskifte

Skoleskifte foregår ved at henvende sig til den skole, barnet ønsker at skifte til. Indenfor 14 dage får du at vide, om der er ledige pladser eller ej.

Søg om skoleskifte

Download "Ansøgningsskema til skoleskifte" her fra siden og udskriv det. Udfyld skemaet og send det til den skole, barnet ønsker at skifte til. (Du kan også bede skolen om at sende skemaet til dig.)

 

Er der plads?

Når skolen modtager ansøgning om skoleskifte, vil du indenfor 14 dage få besked om der er ledige pladser eller ej. Det er nemlig ikke sikkert, at den skole, I søger om skoleskift til, har ledige pladser på klassetrinnet. Der er ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

 

Hvis skolen har en ledig plads, vil de kunne oplyse:

 

  • om der er behov for et møde med jer/barnet med henblik på klasseplacering, skolestart mv.
  • om der er behov for oplysninger fra nuværende skole

 

Hvis skolen ikke har en ledig plads, gemmer skolen ansøgningen skoleåret ud. Hvis der bliver en plads ledig i løbet af skoleåret, får du direkte besked.

 

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, så tildeles pladserne efter følgende regler:

 

  • Børn bosiddende i Aarhus optages før børn fra andre kommuner
  • Børn med søskende på skolen, der søges til, har fortrinsstilling
  • De børn, der bor nærmest skolen, optages først

 

Husk at hvis du ikke får en plads i løbet af skoleåret, så skal du søge igen i det nye skoleår, hvis du stadig er interesseret i skoleskifte.

Valg af anden skole end distriktsskolen

Vælger I ved indskrivning til skolegang eller under skoleforløbet en anden skole end distriktsskolen, herunder en privatskole, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på distriktsskolen. Overflytning til distriktsskolen behandles efter reglerne om skoleskifte.

 

Skoleskifte i forbindelse med tilflytning til skoledistrikt

Hvis I søger den skole, der ligger i det skoledistrikt I flytter til, er der som udgangspunkt reserveret en plads til barnet, dog under følgende forudsætninger:

 

 

Det betyder, ved tilflytningen skal du tage stilling til, om du ønsker dit barn optaget på distriktsskolen. Overflytter du ikke dit barn til sin nye distriktsskole i forbindelse med flytningen, mister du krav på senere at melde det ind som distriktsbarn medmindre andet er aftalt med distriktsskolen i tæt forbindelse med tilflytningen.

 

Transportudgifter

Hvis skoleskiftet betyder transportudgifter er det forældrene, der betaler.

 

Klage

Der kan klages over afslag på ansøgning om skoleskifte. En eventuel klage skal fremsendes skriftligt, senest fire uger efter du har modtaget afslaget. Kopi af afslaget skal vedlægges den skriftlige klage.

 

Klage kan fremsendes på mail til Pladsanvisningen og Elevadministration i Børn og Unge på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk

 

Eller på papir til:

 

Aarhus Kommune

Børn og Unge

Pladsanvisningen og Elevadministration

Postboks 4069
8260 Viby J

 
 

Opdateret: 20.10.2016

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code