IGU er et grunduddannelsesforløb i tråd med Erhvervsgrunduddannelse (EGU) - målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 39 år.

En IGU etableres for en 2 årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som ordinær ansættelse i en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen - med udgangspunkt i deres behov.

Aarhus Kommunes rolle er at understøtte samarbejdet mellem de to parter, samt at formidle mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

Formålet med IGU’en er at sikre, at flygtningen opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse, eller at flygtningen opnår varig ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Bonus for virksomheder

Virksomheder, der ansætter flygtninge, ydes en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse, og yderligere efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Læs mere om krav og vilkår:

AARHUS WORKS

Aarhus Works er et brancherettet IGU-koncept skræddersyet til jeres virksomhed. Konceptet afdækker kompetencebehov og sørger for den rette opkvalificering, forud for et IGU-forløb.

Kompetence- og opkvalificeringsforløbet varer mellem 1-3 måneder, og består af: 

  • Dialog og afdækning af relevant brancheviden i jeres virksomhed
  • Skræddersyet praktikforløb i jeres virksomhed
  • Kurser og sprogundervisning hos uddannelsesaktører

Kontakt vores IGU-team for flere oplysninger på tlf. +45 87 13 66 33.