Virksomhedssamarbejdet bidrager til integrationsindsatsen

Jobcenter Aarhus - Integration arbejder med et stærkt jobfokus, og vores målsætning er at sætte så mange ledige som muligt i stand til at forsørge sig selv. Det kan ske gennem opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Jobcenter Aarhus – Integration ønsker:

  • At give virksomhederne en kvalificeret rådgivning og vejledning i samarbejdsmulighederne, og en løbende opfølgning på de konkrete indsatser, som vi har sammen.
  • At styrke en tidlig virksomhedsrettet indsats til vores nye Aarhus-borgere, så de hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse.

Virksomheder vi samarbejder med

Mange virksomheder bruger os i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Ofte ud fra et ønske om at tage et medansvar for integrationen af nye Aarhus-borgere på arbejdsmarkedet. Virksomhedskonsulenter i Virksomhedsservice og Jobcenter Aarhus – Integration står for det gode og professionelle samarbejde med virksomhederne. Det sker i form af både formelle og mere uformelle samarbejdsaftaler.

Formelle samarbejdspartnere er fx

  • AGF Fodbold
  • Ikea Aarhus
  • Jysk A/S
  • RengøringsCompagniet A/S 
  • Dansk Supermarked A/S

Kontakt os

Kontakt vores team af virksomhedskonsulenter og hør mere om hvordan I som virksomhed kan bidrage til integrationsopgaven.

  • tlf. 87 13 41 11 (hjælp til og vejledning om rekruttering af nye medarbejdere)
  • tlf. 41 85 84 17 (etablering af jobs og virksomhedspraktikker) 

Læs mere Virksomhedspartnerskabet 'Sammen om integration' på Jobservice Danmarks hjemmeside.