Når unge er sunde og trives, har det en positiv betydning for deres indlæring og giver grundlæggende forudsætninger for senere i livet at have det godt og udfolde deres potentialer. 

Vi i Folkesundhed Aarhus kan i samarbejde med jer hjælpe med at forbedre de unges sundhed og trivsel. Vi vil sammen kigge på, hvilke aktiviteter, I kan igangsætte, eksempelvis hjælp til initiativer omkring øget forældresamarbejde eller tutorworkshop om bedre alkoholkultur.  

Det forpligtende samarbejde gør, at vi arbejder mere målrettet. Folkesundhed Aarhus er en god indpisker – de holder os fast på at arbejde med emnerne, selv når det hele går op i hverdag
Ledelse på ungdomsuddannelse i Aarhus