Målet er, at I igennem samarbejdet vil opnå:  

  • At sundhed og trivsel bliver en del af uddannelsens dagligdag. 
  • At skabe sundere rammer og aktiviteter. 
  • Sundhedsfaglig viden og/eller kompetencer, I kan bruge i praksis. 

 

Modellen ovenfor viser forskellige ”greb”, som vi sammen kan anvende i arbejdet med sundhed og trivsel. De bedste resultater nås ved at sætte aktiviteter i gang, der både retter sig direkte mod de unge, ved at arbejde med de rammer og strukturer, der former og omgiver de unges hverdag og ved at sundhed og trivsel bliver en del af uddannelsernes værdisæt, uddannelsesstrategi og ledelsesmæssige beslutninger.