Uddannelsesinstitutionen: 

 • Ledelsen går forrest og tager ejerskab i processen. 
 • Nedsætter en arbejdsgruppe, eller anvender en allerede etableret gruppe, der er ansvarlig for samarbejdet. Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt en gang pr. kvartal.
 • Udvælger en intern koordinator, der har ansvar for at booke møder, at kommunikere samarbejdet rundt i organisationen samt være i løbende dialog med os. 
 • Afsætter ledelses- og medarbejderressourcer til samarbejdet.  
 • Deltager i Ungeprofilen, hvor data kan bruges som inspiration til aktiviteter.  
 • Igangsætter aktiviteter enten selv eller sammen med samarbejdspartnere. 

Folkesundhed Aarhus: 

 • Bidrager med sparring til arbejdet med sundhed og trivsel. 
 • Hjælper med at omsætte data fra ungeprofilen til konkret viden og handlinger.
 • Understøtter jer i prioritering af aktiviteter.
 • Faciliterer møder i arbejdsgruppen og samarbejdet med den interne koordinator og de ansvarlige for aktiviteterne. 
 • Informerer om indsatser, som kommunen selv har til rådighed eller bidrager til brobygning til andre lokale indsatser.   
 • Udarbejder materiale til inspiration.
 • Videregiver erfaringer om succesfulde aktiviteter, ”den gode proces” mm.