Vi opfordrer jer til at deltage i den nationale spørgeskemaundersøgelse, Ungeprofilundersøgelsen. På baggrund af disse data og dialogmøder med jer identificerer vi, hvilke områder, I kan have særligt fokus på. 

Vi udarbejder lokale handleplaner. 

Vi afholder møder, hvor vi sammen prioriterer og følger op på lokale løsninger og aktiviteter.  

Vi koordinerer med og inviterer andre relevante aktører, der arbejder med sundhed og trivsel ind i samarbejdet.