Der er god økonomi i at arbejde med sygefravær. Virksomheder, der arbejder aktivt for, at sygemeldte medarbejdere bevarer tilknytningen til arbejdspladsen, fastholder værdifulde kompetencer og erfaringer. Det gælder også, når virksomheden arbejder for at forebygge sygemeldinger.

Fastholdelsesteamet hjælper med at afdække muligheder og indsatser, hvis din virksomheder vil forebygge sygemeldinger eller fastholde en sygemeldt medarbejder.

En tidlig og tilpasset indsats

Vi igangsætter også tilpasset og tidlig indsats for de medarbejdere, som er blevet sygemeldte. Fastholdelsesteamet kan bevilge personlig assistance, arbejdsrelaterede hjælpemidler, arbejdspladsindretning, mentorer og andre støtteordninger.