Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag.

Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. 

§56 er for ansatte medarbejdere. §58 gælder for selvstændige. 

Jobcentret kan hjælpe økonomisk, hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom.

En §56 aftale giver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra en medarbejders 1. sygefraværsdag. Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. 

 Sådan indgår du en §56 aftale

  • Du kan indgå en §56 aftale med en medarbejder, hvis medarbejderen har en lidelse, der forventes at medføre et fravær på mindst 10 dage om året.
  • Udfyld en blanket om §56 aftale.
  • Det er jobcentret, som skal godkende aftalen. 
  • Kontakt os i jobcentret, hvis du vil høre mere om dine muligheder for støtte til virksomhed og medarbejder ved kronisk/kritisk sygdom. 
Er du selvstændig kan du i stedet få en §58 aftale. Her gælder de samme vilkår som for en §56 aftale.