• Delvis sygemelding bruges til medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger, eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde.
  • Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejde, men som har behov for at begynde på nedsat tid og herefter trappe op i tid.