Hvis du har en sygemeldt medarbejder, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver anmode jobcentret om at indkalde til en samtale tidligt i forløbet. Denne tidlige opfølgning kaldes Fast Track, og anmodningen til jobcentret, som skal sendes inden 5. uge, sker via Nemrefusion.