Hvis en medarbejder forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan vedkommende bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. 

En fastholdelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen.

Planen fokuserer typisk på redskaber, opgaver og arbejdstid. Planen kan fx beskrive, hvordan medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner, som er mindre belastende.

I jobcenteret hjælper vi gerne med at lave en fastholdelsesplan - eventuelt i forbindelse med en rundbordssamtale.