Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt. begrænsning. Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.