Jobcentret kan hjælpe med reglerne omkring mentorordningen, fx hvornår en mentor kan tildeles samt mere præcist om, hvorvidt det er muligt at få en ekstern mentor eller en medarbejder, som kan frikøbes til opgaven.

Læs mere om mentorordningen