I samtalen deltager eksempelvis en tillidsrepræsentant, en konsulent fra fagforening, en konsulent fra jobcentret, en arbejdsgiver og egen læge. 

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det foregår ofte sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

Rundbordssamtaler er frivillige og underlagt tavshedspligt.