Refusion af sygedagpenge, barselsdagpenge, løntilskud og fleksjob

Digitale blanketter for medarbejdere bosat i Aarhus Kommune.

De kommunale blanketter på integrationsområdet finder du på KL's hjemmeside.

Her finder du jobcentrets elektroniske blanketter.

Her finder du de kommunale blanketter hentet fra KL's hjemmeside.