Kulturen og rammerne på arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle i forhold til sundhed og trivsel, og de valg vi træffer omkring mad, rygning, alkohol, og motion. En sund arbejdsplads betaler sig – både for medarbejderne og for virksomheden.

Sunde arbejdspladser opstår ikke af sig selv, men gennem målrettet og systematisk arbejde hvor ledelsen går forrest


For at lykkedes med at skabe en sund arbejdsplads kræver det, at ledelsen og medarbejdere arbejder sammen og går forrest for at opnå målet om højere trivsel og en sund arbejdsplads. Det vil vi gerne hjælpe jer med i Folkesundhed Aarhus. Her kan I læse om de forskellige tilbud: