Sammen om Sunde Arbejdspladser har det mål at skabe bedre og sundere arbejdspladser i Aarhus. Hvis sundhedsfremme skal blive en integreret del af en arbejdsplads, er det ikke nok, at fx fagforeninger og kommune er enige i det gode formål. De arbejdspladser, hvor det er lykkes, er de steder, hvor den lokale ledelse er gået forrest, og hvor medarbejderne er blevet involveret.

Derfor har Aarhus Kommune skabt Sammen om Sunde Arbejdspladser og inviteret lokale virksomheder, fagforeninger og pensionsselskaber i Aarhus Kommune ind i en alliance, hvor vi sammen skal sætte sundhed på dagsordenen.

Sunde arbejdspladser opstår ikke af sig selv, men gennem målrettet og systematisk arbejde hvor ledelsen går forrest

Formålet med samarbejdet er at skabe en platform hvor vidensdeling, erfaringsudveksling, lokalt netværk og partnerskaber på tværs af virksomhederne er nøglekomponenterne.