Kort uddannede og ufaglærte, og særlig gruppen med hårdt fysisk arbejde oplever en stor grad af bl.a. nedslidning og usund livsstil. Udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden med en stigende pensionsalder og øgede arbejdskrav – og udfordringerne ses særligt blandt de medarbejdere, der har kroppen som deres vigtigste arbejdsredskab. Samtidig sygemeldes vi med stress som aldrig før. Vi ved, at kulturen på arbejdspladsen og de rammer vi færdes i spiller en væsentlig rolle, når vi snakker sundhed, også i forhold til de valg vi træffer omkring kost, rygning, alkohol og motion.

Udfordringerne kalder på nye løsninger og et tættere samarbejde mellem virksomheder, beskæftigelses-og sundhedsforvaltninger i kommunerne, pensionskasser, fagforbundene, de private aktører og forskningsinstitutioner.