Anmeldelse af sygefravær

Når en medarbejder er syg, skal I melde sygefraværet til kommunen via Nemrefusion - brug linket øverst på siden. Det er vigtigt, at I overholder fristerne for at anmelde sygefraværet, da det har betydning for udbetaling af sygedagpenge.

Frister

  • Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under sygefraværet, kan du anmelde fraværet fra den 23. sygefraværsdag. Du skal melde fraværet senest fem uger efter første fraværsdag.
  • Hvis du som arbejdsgiver ikke udbetaler løn undersygefraværet, skal anmeldelsen af fraværet ske senest én uge efter første fraværsdag.

Vær opmærksom på, at der skal søge sygedagpengerefusion senest tre måneder efter, lønnen til medarbejderen er udbetalt.