Personer, der er godkendt til fleksjob, kan typisk arbejde et sted mellem 2 og 25 timer om ugen under visse hensyn. De har ofte mange gode kompetencer og flere års arbejdserfaring i bagagen, som kan komme din virksomhed til gode.

Når du ansætter en person i fleksjob, får du løst de opgaver, du har behov for, og samtidig aflaster du dine nuværende medarbejdere med en ekstra person, der gerne vil arbejde på nedsat tid.

Du er også med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til dygtige medarbejdere med et handikap, og du viser dine nuværende og kommende medarbejdere, at der er plads til forskellighed i din virksomhed.

 

Opstår der spørgsmål, efter du har ansat en person i fleksjob, så kontakt den virksomhedskonsulent, der har været med til at etablere jobbet.

Råd og vejledning

Virksomhedskonsulenten skal råde og vejlede dig både før, under og efter en ansættelse. Du kan blandt andet få vejledning om reglerne for ansættelse i fleksjob, samt virksomhedspraktik, tilskud og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid.

Opfølgning

Virksomhedskonsulenten følger altid op på praktikforløb i din virksomhed. Du skal aftale med virksomhedskonsulenten, hvordan det skal foregå.

Du er altid velkommen til at kontakte virksomhedskonsulenten eller Jobcenter Aarhus, hvis du har spørgsmål eller behov for råd og vejledning.

Når du ansætter en person i fleksjob, så betaler du for de timer, som den ansatte kan yde effektivt. Som arbejdsgiver betaler du for, hvad du får.

Løn

Som arbejdsgiver betaler du for, hvad den ansatte kan yde effektivt. Har du ansat en person i 20 timer, der arbejder på højde med andre i tilsvarende job, så skal du betale løn for 20 timers arbejdsuge. Er der skånebehov, som nedsætter den ansattes effektivitet, så hjælper virksomhedskonsulenten med at beregne den effektive arbejdstid.

Forhandling af løn

Forhandling af løn er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samt eventuelt en faglig organisation.