Hvis ansøger med et handicap ikke tilbydes stillingen, kan stillingen ikke besættes før, at følgende er opfyldt:

  1. Du har sendt en skriftlig begrundelse for hvorfor ansøger med fortrinsadgang ikke ønskes ansat.
  2. Efter indsendelsen af begrundelsen til jobcentret, skal du indgå i en dialog med jobcentret, hvor det drøftes hvilke muligheder der er for fx handicapkompenserende ordninger mv.

Jobcentret tager referat af samtalen.

Hvis stillingen besættes internt er du ikke forpligtet til at give en skriftlig begrundelse til jobcentret.

Du skal indsende din begrundelse samt dine kontaktoplysninger til Job og Sundhed og i emnefeltet skrive ”fortrinsadgang”. Se kontaktoplysninger til højre her på siden.

Jobcentret vil herefter kontakte dig samme arbejdsdag eller den efterfølgende arbejdsdag.