Ordningen må ikke have vikarlignede karakter, og der må ikke være merbeskæftigelse i ordningen. Det betyder, at din medarbejders opgavemængde ikke må øges grundet den personlige assistance, men skal være den samme som andre medarbejdere med samme opgavefunktion.

Som arbejdsgiver kan du og din medarbejder ansøge om personlig assistance via henvendelse til jobcentret. Se kontaktoplysninger i højre side.

Jobcentret anvender et dialogskema til vurderingen af betydningen af din medarbejderes funktionsevne og om nedsættelsen er foreneligt med arbejdet.

Print dialogskemaet her

Ved ændringer i arbejdsforhold som har betydningen for ordningen, skal jobcentrets orienteres. Dette er gældende ved længerevarende fravær grundet sygdom, og senest efter 3 ugers sygdom hos den ansatte.

Jobcentret følger løbende op på ordningen, og anvender et skema ved opfølgningen.

Print opfølgningsskemaet her

Anmodning om refusion

Hvis den personlige assistent er ansat på din virksomhed, skal du anmode om udbetaling af tilskud til personlig assistance.

Se blanket til anmodning om refusion.

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers. Tilskuddet dækker udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance svarer som hovedregel til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten.

Der kan kun anmodes om refusion for den faktiske lønudgift til den personlige assistent.

Hvis den personlige assistent er syg kan der ikke både anmodes om sygedagpenge og refusion på tilskuddet til lønnen.

Anmodningen om refusion for den personlige assistance skal indsendes enten månedsvis eller kvartalvis ved udgangen af det efterfølgende kvartal. Der udbetales ikke refusion, hvis fristen overskrides. 

Anmodningen skal sendes til følgende adresse:

Mål, Økonomi og Boliger 
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Hvis du har spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Fastholdelsesteamet på 41 85 50 25.